Alternativ till stambyte av rör

Börjar dina avloppsrör bli gamla? Det brukar ske efter runt 40 år när det gäller plaströr, och efter 60 år när det gäller gjutjärnsrör – läs mer här. När rören blir gamla orsakar de problem som läckor och stopp, något som kan bli kostsamt. I regel brukar man då göra ett stambyte av sina rör för att åtgärda problemet. Ett sådant är dock mycket dyrt. Nu har det därför kommit ett alternativ som kallas relining. Läs vidare för att ta reda på vad det innebär.

Vad är relining av rör?

Vad innebär det då att göra en relining av sina rör? När du gör ett stambyte tas alla dina gamla rör bort och ersätts med nya, något som gör att väggar och golv kan behöva rivas. När man gör en relining av sina rör förs istället ett nytt rör in i det gamla. Resultatet blir med andra ord detsamma som om du skulle ha bytt ut dina rör helt.

Vilka fördelar finns med relining av rör?

Står du i valet och kvalet mellan om du ska göra en relining eller ett stambyte? Då följer här några av de största fördelarna med relining. När du gör en relining behöver du inte riva fram de gamla rören. Det gör att du slipper göra åverkan på väggar och golv. Det går också mycket snabbare att göra en relining jämfört med ett stambyte av dina rör. Eftersom du inte behöver riva och eftersom arbetet går fortare blir också priset för ingreppet mycket lägre. Man brukar säga att ett stambyte kostar ungefär 300 000 till 600 000 beroende på mängden rör och storlek på fastigheten. Gör du istället en relining kan du räkna med att komma ned på halva kostnaden.

Så vet du att det är dags för relining

Hur ska man då veta när det är dags för relining? Har dina rör börjat krångla? Blir det till exempel stopp ofta eller har du till och med upptäckt en vattenläcka? Då är det definitivt dags att börja fundera på att renovera rören. Du bör också titta på hur gamla dina rör är. Som tidigare nämndes kan gjutjärnsrör klara sig upp till 60 år medan plaströr fixar ungefär 40 år. När dina rör börjar bli över 30 år gamla kan det därför vara klokt att ta kontakt med en rörmokare och be hen göra en besiktning. Hen kan då ge dig rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas med dina rör. Det är viktigt att inte vänta för länge med att göra en relining eftersom det då kan uppstå kostsamma skador på din fastighet, till exempel fuktskador.