Alternativ till stambyte av rör

Börjar dina avloppsrör bli gamla? Det brukar ske efter runt 40 år när det gäller plaströr, och efter 60 år när det gäller gjutjärnsrör – läs mer här. När rören blir gamla orsakar de problem som läckor och stopp, något som kan bli kostsamt. I regel brukar man då göra ett stambyte av sina rör för att åtgärda problemet. Ett sådant är dock mycket dyrt. Nu har det därför kommit ett alternativ som kallas relining. Läs vidare för att ta reda på vad det innebär.

Vad är relining av rör? read more