Elektrikerutbildning – vidareutbildning för elektriker 

Om du är utbildad elektriker finns det goda möjligheter för dig att vidareutbilda dig och utvecklas i din yrkesroll. Som elektriker kan man antingen specialisera sig på konstruktion eller underhåll, men det är vanligt att arbeta inom både områden. 

Hur blir man elektriker? 

Innan det går att specialisera sig inom elektrikeryrket måste man först och främst utbilda sig till elektriker. För att bli en elektriker behöver man gå elutbildning i gymnasiet, alternativt motsvarande via Komvux. Efter utbildningen behöver man få en lärlingsplats på något företag som verkar i branschen. För att bli färdig elektriker måste man få minst 1600 lärlingstimmar. Efter dessa timmar är avklarade får man ta ut en certifiering och blir en behörig västra frölunda elektriker. 

Olika behörigheter och områden 

Inom branschen finns det mängder av olika titlar och områden att arbeta inom. Bland annat kan du arbeta som installationselektriker, industrielektriker, Elektriker eljour eller serviceelektriker. 

Installationselektriker 

En installationselektriker arbetar bland annat med att installera elektrisk utrustning och dra ledningar. Installationselektriker arbetar ofta flitigt på nybyggda anläggningar där de ansvarar för att bland annat lägga ut rör som ska sättas fast i betongkonstruktionen. De arbetar även med att montera rör i väggar och tak, montera el-centraler, dra kablar och sätta upp kabelstegar. Därmed kan som väljer att utbildar dig till installationselektriker räkna med att få ett tämligen omväxlande arbete.