Rör som läcker 

Att ha välkonstruerade och välfungerande rör i hemmet är otroligt viktigt. Rören som går genom väggar, golv och tak jobbar bakom kulisserna för att vi skall kunna använda oss av vatten i badrummet och i köket. I och med att rören är en så pass viktig del av hemmet, så innebär det också att när vi har problem med husets rör så bör vi agera så fort som möjligt. 

Läckande rör är ett stort problem men inte alls ett lika stort problem som om det lämnas ofixat. Ett läckande rör kommer, förr eller senare, att leda till ett brustet rör. Ett brustet rör i sin tur leder till stora och dyra vattenskador som behöver åtgärdas med rörläggare i årsta. Rörmokare

 

Hur vet man då om man har ett läckande rör? 

Det finns ett par tecken på att ett rör läcker eller kan komma att läcka inom en snar framtid. Problemet ligger dock i faktumet att det är svårt att vara medveten om något som vi inte ser. I och med att rören inte syns och att det dessutomv inte är det lättaste att inspektera dem på egen hand, så är det få hemägare som har koll på deras rör. I de flesta fall så upptäcks skadade rör när de väl orsakat en vattenskada, då man antingen ser möglet som uppstått eller missfärgningar i vägg, golv eller tak. 

Med blotta ögat så är det väldigt svårt att upptäcka läckande rör. Men vi kan försöka att vara noggranna med att titta på kranarnas fästen och hur vasken fungerar. Om det läcker vatten eller om man ser kondenserade droppar på kranen så bör man undersöka det. Om det är stopp i diskhon så är det viktigt att lösa det på en gång. I de flesta fall så har det och göra med mat som fastnat men om man låter problemet gå ofixat under en längre tid så händer det att det nöter på rören och i sin tur orsakar mer allvarligare skador. 

Om rören man har i huset är relativt nyinstallerade så kan man känna sig lugn. Om inte istället rören är äldre så är det allra viktigaste att vara proaktiv. I detta fall så innebär proaktiv att ha rören inspekterade minst en gång om året. Genom att ha en professionell firma inspektera ens rör så vet man säkert att man för tillfället inte har några problem med rören och om det skulle vara så att dem upptäcker potentiella sprickor eller läckor, så repareras de i tid innan en större skada är skedd. 

Vad gör man om man upptäcker ett läckande rör? 

Om man misstänker eller är säker på faktumet att man har ett läckande rör så bör man inte tveka en sekund på att ringa in en rörmokare. Desto längre man väntar med att få hjälp, desto större är risken att skadan är större. Ring in en rörmokare och låt en experten titta på problemet.