Kan man överklaga ett testamente?

Det är inte helt omöjligt att det kan uppstå situationer där ett testamente behöver eller önskas överklagas. Det kan till exempelvis handla om att utformningen inte skedde på ett lagligt och korrekt sätt, eller att informationen är utformad felaktigt. Att överklaga ett testamente betyder att man strider mot det och att man vill att det ska ogiltigförklaras. Det är till exempel inte helt ovanligt att man överklagar om man vill att den lagstadgade ordningen ska gälla.

Om du vill överklaga ett testamente är det först viktigt att du skapar dig kunskap om när detta faktiskt är möjligt. Du kan inte överklaga alla testamenten, bara för att du själv inte gillar ett visst innehåll. Här gäller det att testamentet inte är juridiskt, för att man exempelvis har glömt eller valt bort de formkrav som finns.

Vilka är formkraven?

Man brukar säga att det finns två stycken formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska anses vara juridiskt bindande. Den första är att den som skriver testamentet ska ha signerat det, men signeringen måste också ha skett tillsammans med två stycken vittnen. Här är det viktigt att man väljer vittnen som är opartiska och som inte kommer att stå med i testamente själva. Det får heller inte vara vittnen som är gifta eller besläktade med personen som upprättar testamentet. En sambo får inte vara ett vittne och man avråder även människor från att använda sig av sina pojkvänner eller flickvänner. En vän, kollega eller annan obehörig part kan dock användas.

Formkrav nummer två är att du kan överklaga ett testamente om du tycker att testamentet inte avspeglar personens vilja och önskemål. Nu är det dock inte dina egna önskemål som du istället ska ta hänsyn till, utan det handlar mer om att du anser att testamentet har skrivits under tvång eller hot, alternativt att personen som skrev testamentet var mentalt sjuk i samband med signering.

Hur överklagar man?

Om du vill överklaga ett testamente behöver du först se till att skicka in en stämningsansökan. Denna ansökan ska du skicka in till tingsrätten och målet/syftet ska vara att du vill att testamentet är ogiltighetsförklarat. Här är det viktigt att du är medveten om att du inte kan vänta hur länge som helst med din överklagan. Du måste ha sett till att skicka in din stämningsansökan inom loppet av 6 månader från och med det att du har fått kunskap om innehållet. Väntar du längre än så kommer du inte att kunna göra någon överklagan och testamentets utformning förblir.